สถานที่สุดแปลก

 

      เอ๊ะ ! จริงหรือ การสร้างหอคอยบาเบลยกเลิกเพราะท้าทายพระเจ้า

หอคอยบาเบลเป็นสิ่งก่อสร้างในตำนานที่สูงเสียดฟ้า เชื่อกันว่าต้องยกเลิกการสร่งลงกลางคันเนื่องจากมนุษย์จะสร้างเพื่อท้าทายพระเจ้า ในคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่า ราว 5,000-3,000 ปีก่อนครีสต์ศักราช ชาวเมโสโปเตเมียนิยมสร้างซิกกุรัตเพื่อเป็นวิหารสำหรับบูชาและติดต่อกับเทพเจ้า  แต่แล้วมนุษย์กลับสร้างซิกกุรัตเอเทเมนอันกิหรือหอคอยบาเบลขึ้นเพื่อหวังทัดเทียมพระเจ้า พระเจ้าไม่พอใจในความหยิ่งผยองของมนุษย์ จึงลงโทษโดยดลบันดาลให้มนุษย์พูดคุยกันคนละภาษาในระหว่างการก่อสร้าง เมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องจึงทำให้หอคอยสร้างไม่สำเร็จ ชาวเยอรมันค้นพบซากหอคอยในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ในกรุงบาบิลอน และคาดว่าหอคอยนี้มี 7 ชั้น สูงประมาณ 90 เมตร และใช้อิฐมากกว่า 85 ล้านก้อน หากพิจารณาจากข้อมูลแล้ว หอคอยบาเบลคงไม่ใช่สิ่งก่อสร้างที่สูงเสียดฟ้าอย่างแน่นอน

      เอ๊ะ ! จริงหรือ สวนลอยบาบิลอน ลอยอยู่กลางอากาศ

ราว 500 ปีก่อนคริสต์ศักราช กษัตริย์เนบูคัดเนซซาร์ที่ 2 แห่งบาบิโลเนียใหม่ สร้างสวนหลายชั้นบนดาดฟ้าพรราชวังเพื่อมอบให้ราชินีอมีทิส สวนนี้มีชื่อว่า สวนลอยบาบิลอน ความจริง สวนลอยนี้ไม่ได้ลอยกลางอากาศตามชื่อ แต่เพราะสวนสูงกว่ากำแพงเมือง จึงดูเหมือนลอยอยู่ในอากาศ สวนแต่ละชั้น ปลูกพืชและดอกไม้นานาพันธุ์ รวมถึงติดตั้งน้ำพุ โดยให้ทาสลำเลียงน้ำมาจากแม่น้ำยูเฟรทีส กษัตริย์เนบูคัดเนซซาร์ประสงค์ให้สร้างสวนแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเอใจพระมเหสีที่ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอน ซึ่งอยู่ในเขตที่ราบสูงอิหร่าน มีอากาศหนาวเย็น แต่ต้องมาเผชิญกับอากาศร้อนนั่นเอง เมื่อเวลาผ่านไป ทรายจากบริเวณรอบๆค่อยๆพัดมาทับถมเมือง จนตอนนี้ก็ยังยืนยันไม่ได้ว่าสวนลอยบาบิลอนอยู่ที่ไหน

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *