เอ๊ะ ! จริงหรอ นครเพตรา คือสุสานในหน้าผา

      เอ๊ะ ! จริงหรอ นครเพตรา คือสุสานในหน้าผา

      นครเพตราเป็นเมืองหินแกละสลักที่ทั้งประหลาดและงดงาม ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาห่างจากกรุงอัมมานของประเทศจอร์แดนไปทางทิศตะวันออกประมาณ 150 กิโลเมตร ชาวนาบาเทียนเคยตั้งรกรากอยู่ที่นี่เมื่อประมาณ 100 ปีก่อนคริสต์ศักราช พื้นที่ส่วนใหญ่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงกว่า 300 เมตร หน้าผาทั้ง 4 ด้านเป็นกำแพงป้องกันการรุกรานจากภายนอกได้เป็นอย่างดี

ความพิเศษของนครเพตราคือเป็นเมืองที่ซ่อนตัวอยู่ในหน้าผาหินทรายสีชมพูและสีแดง อาคารที่มีชื่อเสียงคือ อัลคัซเนห์ ที่บริเวณทางเข้าประดับตกแต่งด้วยเสาจนดูคล้ายกับวิหาร ภายในแบ่งออกเป็นห้องต่างๆประดับด้วยรูปสลักของสัตว์ บางห้องมีแท่งบูชา

นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า อัลคัซเนห์คือสุสานหลวง แต่วิ่งที่น่าแปลกใจก็คือ ไม่ปรากฏร่องรอยของหลุมศพในสถานที่แห่งนี้เลย ทั้งยังพบช่องว่างจำนวนมากกว่า 1,000 ช่องบนหน้าผา ซึ่งมีไว้เพื่อจุดประสงค์ใดนั้น คำถามนี้ยังคงเป็นปริศนาจนถึงปัจจุบัน

 

เอ๊ะ ! จริงหรือ ช่างก่อสร้างที่สร้างทัชมาฮาลโดนตัดมือทุกคน

ทัชมาฮาลเป็นสถานที่ที่พระเจ้าชาห์จาฮานแห่งอินเดียสร้างเป็นสุสานให้แก่มุมตัซมาฮาล ผู้เป็นมเหสี ให้เวลาก่อสร้างนานถึง 22 ปี หลังจากก่อสร้างเสร็จ พระเจ้าชาห์จาฮาลมีคำสั่งให้ประหารสถาปนิกชาวตุรกีผู้ออกแบบทัชมาฮาลและตัดมือชั่งก่อสร้างเพื่อไม่ให้สร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก

ในทัชมาฮาลประกอบด้วยอาคารต่างๆ มียอดโดม 4 ยอด สุเหร่า 2 หลัง และสุสานพระนางมุมตัซมาฮาล ตัวอาคารตกแต่งด้วยโมเสก หลังคาทรงโดมสร้างจากหินอ่อนสีขาว ความสวยงามเหล่านี้ทำให้ผู้พบเห็นต่างตกตะลึงโดยไม่รู้ตัว

โดมหินอ่อนสีขาวสื่อถึงราชินีหรือผู้หญิง ส่วนเจดีย์ยอดแหลมของมุมทั้งสี่หมายถึงพระราชา รวมแล้วสื่อความหมายได้ว่าพระราชาปกป้องราชินีที่รักจากทั้ง 4 ทิศ

ทัชมาฮาลเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีความงดงามด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม วัสดุที่ใช้ก่อสร้างนอกจากจะหาได้ยากแล้ว หินพิเศษที่ตกแต่งทัชมาฮาลยังรวบรวมมาจากหลายหลายสถานที่อีกดด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *