เอ๊ะ ! จริงหรือ ฮาเกียโซเฟีย คือเหร่าผสมโบสถ์

     

        เอ๊ะ ! จริงหรือ ฮาเกียโซเฟีย คือเหร่าผสมโบสถ์

       ฮาเกียโซเฟีย ตั้งอยู่ในนครอิสตันบลู ประเทศตุรกี สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 537 ภายในตกแต่งด้วยโมเสกงดงามตระการตา ความใหญ่โตของโบสถ์แห่งนี้กลายเป็นสถาปัตยกรรมอันดับ 1 แห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ในยุคนั้นและเป็นศาสนสถานของศาสนาคริสต์ที่งดงามมาก

ต่อมาในปี ค.ศ. 1453 จักรวรรดิไบแซนไทน์ถูกจักรวรรดิออตโนมันที่นับถือศาสนาอิสลามยึดครอง สุลต่านอะห์เมตจึงสั่งให้ปรับเปลี่ยนโบสถ์แห่งนี้โดยคงสภาพอาคารไว้ แต่ปรับเปลี่ยนภายในเป็นสุเหร่าแทน เช่น ทาปูนขาวทับภาพมนุษย์ที่ผนัง เนื่องจากขัดต่อหลักศาสนาที่ไม่เคารพบูชารูป นำป้ายตัวอักษรอาหรับที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระอัลลอฮ์มาแขวนโดม เป็นต้น

 

       เอ๊ะ ! จริงหรือ นครวัดคือสัญลักษณ์ของชาวกัมพูชา

       นครวัดถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 12 มีลักษณะเป็นรูปสีเหลี่ยม กำแพงด้านนอกจากทิศตะวันออกถึงตะวันตกยาว 1,500 เมตร จากทิศเหนือถึงใต้ยาว 1,300 เมตร บริเวณรอบๆตกแต่งด้วยรูปสลักอย่างประณีต แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และการดำเนินชีวิตของคนในยุคโบราณได้เป็นอย่างดี

นครวัดเคยเป็นทั้งวัดและวิหารที่ล้อมรอบด้วยทะเลสาบทางน้ำที่สร้างขึ้นอย่างเป็นระบบกับบ่อเก็บน้ำ ได้รับการยกย่องว่าเป็นเทคนิคชั้นเลิศ พวกเขาอาศัยทางน้ำเหล่านี้เพื่อใช้เกษตร การเดินทาง และการขนส่งสินค้า

ปัจจุบันนครวัดยังคงเป็นความภาคภูมิใจของชาวเขมร และยังนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ในเหรียญและธงชาติของประเทศกัมพูชาอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *