เอ๊ะ ! จริงหรือ พิพิธภัณฑ์กูกง มีโบราณวัตถุถึง 70,000 ชิ้น

 

        พิพิธภัณฑ์กูกงเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของไต้หวัน เก็บรักษาโบราณสัตถุไว้มากถึง 70,000 ชิ้น จึงได้รับสมญานามว่า คลังสมบัติทางวัฒนธรรมจีน ซึ่งมีต้นแบบมาจากพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติปักกิ่งในจีน

สมบัติและโบราณวัตถุล้ำค่าเหล่านี้ เดิมอยู่ในพระราชวังต้องห้ามที่ปักกิ่ง ซึ่งต่อมาคือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติปักกิ่ง ต่อมาเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1949 เจียงไคเชกและรัฐบาลพรรคก๊กมินตั๋งได้นำสมบัติเกือบ 3,000 กล่องหรือสมบัติ 1 ใน 4 มายังไต้หวัน และสร้างพิพิธภัณฑ์กูกงในไทเปจนเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1965 ซึ่งเป็นวันเกิดครบรอบ 100 ปี ของซุนยัตเซน ผู้บุกเบิกการปฏิวัติประชาธิปไตยในจีน พร้อมจัดแสดงโบราณวัตถุต่อสาธารณชน

พิพิธภัณฑ์กูกงจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุมากมาย จึงต้องเวียนโบราณวัตถุ 15,000 ชิ้นมาจัดแสดงที่ห้องนิทรรศการพิเศษทุก 3 เดือน ว่กันว่าถ้าจะชมโบราณวัตถุให้ครบทั้งหมดต้องใช้เวลานานหลายปีเลยทีเดียว

 

เอ๊ะ ! จริงหรือ ทะเลสาบเฮิฟส์เกิลนูร์มีแม่น้ำถึง 90 สายไหลมารวมกัน

          เฮิฟส์เกิลนูร์เป็นทะเลสาบที่ใหญ่และลึกที่สุดในประเทศมองโกเลีย มีปริมาณน้ำจืดมากเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย ชาวมองกเลียที่อาศัยบริเวณชายแดนติดรัสเซียเรียกทะเลทราบแห่งนี้ว่าแม่ เนื่องจากเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ที่นี่มีชนเผ่าที่ปกครองตนเองอาศัยอยู่รวมกันทั้งหมด 3 ชนเผ่า ได้แก่ ดาร์ฮัด บูเรียต และซาตัน

ความพิเศษอย่างหนึ่งของทะเลสาบเฮิฟส์เกิลนูร์ คือ มีแม่น้ำถึง 90 สายไหลมารวมกัน ก่อนไหลลงสู่ทะเลสาบไบคาลที่ไซบีเรียประเทศรัสเซีย ในฤดูหนาว ทะเลสาบเฮิฟส์เกิลนูร์จะกายเป็นน้ำแข็งทำให้ผู้คนต้องเปลี่ยนวิธีการขนส่งเชื่อเพลิงจากกไซบีเรียทางน้ำเป็นถนนแทน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *