เอ๊ะ ! จริงหรือ พระราชวังโปตาลา คือแวร์ซายลอยฟ้า

พระราชวังโปตาลาตั้งอยู่ที่กรงลาซาของทิเบต โปตาลามาจากคำว่า โปตาลากา หมายถึง ที่อยู่อาศัยของเทพเจ้าแห่งความเมตตา มีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ร้อยไป

องค์ทะไลลามะที่ 5 เป็นผู้นำทั้งด้านศาสนาและการเมืองของประเทศ พระราชวังโปตาลาซึ่งสร้างเพื่อเป็นที่ประทับจึงกลายเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของทิเบต และใช้พื้นที่ตรงกลางของพระราชวังเป็นที่เก็บสถูปององค์ทะไลลามะ

พระราชวังด้านที่เป็นสีขาวเป็นส่วนของสังฆวาส โรงเรียน และโรงพิมพ์ ด้านที่เป็นสีแดงส่วนของพุทธาวาสสำหรับประกอบสังฆกรรม

พระราชวังโปตาลามีฮายาว่า พระราชวังแวร์ชายลอยฟ้าเพราะเป้นพระราชวังหรูหราที่สร้างอยู่บนยอดเขา กว้าง 360 เมตร สุง 300 เมตร และมีกำแพงหนา 2-5 เมตร

ภายในมีห้องมากกว่า 1000 ห้อง เมื่อครั้งที่ถูกกองทัพจีนโจมตีก้ยังไม่กระทบกระเทือนแม้แต่น้อย

ปัจจุบันพระราชวังโปตาลากลายเป้นสถานที่ท่องเที่ยว แต่สำหรับชาวทิเบตแล้ว ที่นี่ยังคงเป็นศาสนสถานที่สำคัญ

องค์การยูเนสโกยกย่องให้พระราชวังโปตาลาเป็นหนึ่งในมรดกดลกเมื่อปี ค.ศ. 1994

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *