roam

เอ๊ะ ! จริงหรอ นครเพตรา คือสุสานในหน้าผา

      เอ๊ะ ! จริงหรอ นครเพตรา คือสุสานในหน้าผา

      นครเพตราเป็นเมืองหินแกละสลักที่ทั้งประหลาดและงดงาม ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาห่างจากกรุงอัมมานของประเทศจอร์แดนไปทางทิศตะวันออกประมาณ 150 กิโลเมตร ชาวนาบาเทียนเคยตั้งรกรากอยู่ที่นี่เมื่อประมาณ 100 ปีก่อนคริสต์ศักราช พื้นที่ส่วนใหญ่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงกว่า 300 เมตร หน้าผาทั้ง 4 ด้านเป็นกำแพงป้องกันการรุกรานจากภายนอกได้เป็นอย่างดี

ความพิเศษของนครเพตราคือเป็นเมืองที่ซ่อนตัวอยู่ในหน้าผาหินทรายสีชมพูและสีแดง อาคารที่มีชื่อเสียงคือ อัลคัซเนห์ ที่บริเวณทางเข้าประดับตกแต่งด้วยเสาจนดูคล้ายกับวิหาร ภายในแบ่งออกเป็นห้องต่างๆประดับด้วยรูปสลักของสัตว์ บางห้องมีแท่งบูชา

นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า อัลคัซเนห์คือสุสานหลวง แต่วิ่งที่น่าแปลกใจก็คือ ไม่ปรากฏร่องรอยของหลุมศพในสถานที่แห่งนี้เลย ทั้งยังพบช่องว่างจำนวนมากกว่า 1,000 ช่องบนหน้าผา ซึ่งมีไว้เพื่อจุดประสงค์ใดนั้น คำถามนี้ยังคงเป็นปริศนาจนถึงปัจจุบัน

 

เอ๊ะ ! จริงหรือ ช่างก่อสร้างที่สร้างทัชมาฮาลโดนตัดมือทุกคน

ทัชมาฮาลเป็นสถานที่ที่พระเจ้าชาห์จาฮานแห่งอินเดียสร้างเป็นสุสานให้แก่มุมตัซมาฮาล ผู้เป็นมเหสี ให้เวลาก่อสร้างนานถึง 22 ปี หลังจากก่อสร้างเสร็จ พระเจ้าชาห์จาฮาลมีคำสั่งให้ประหารสถาปนิกชาวตุรกีผู้ออกแบบทัชมาฮาลและตัดมือชั่งก่อสร้างเพื่อไม่ให้สร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก

ในทัชมาฮาลประกอบด้วยอาคารต่างๆ มียอดโดม 4 ยอด สุเหร่า 2 หลัง และสุสานพระนางมุมตัซมาฮาล ตัวอาคารตกแต่งด้วยโมเสก หลังคาทรงโดมสร้างจากหินอ่อนสีขาว ความสวยงามเหล่านี้ทำให้ผู้พบเห็นต่างตกตะลึงโดยไม่รู้ตัว

โดมหินอ่อนสีขาวสื่อถึงราชินีหรือผู้หญิง ส่วนเจดีย์ยอดแหลมของมุมทั้งสี่หมายถึงพระราชา รวมแล้วสื่อความหมายได้ว่าพระราชาปกป้องราชินีที่รักจากทั้ง 4 ทิศ

ทัชมาฮาลเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีความงดงามด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม วัสดุที่ใช้ก่อสร้างนอกจากจะหาได้ยากแล้ว หินพิเศษที่ตกแต่งทัชมาฮาลยังรวบรวมมาจากหลายหลายสถานที่อีกดด้วย

สถานที่สุดแปลก

 

      เอ๊ะ ! จริงหรือ การสร้างหอคอยบาเบลยกเลิกเพราะท้าทายพระเจ้า

หอคอยบาเบลเป็นสิ่งก่อสร้างในตำนานที่สูงเสียดฟ้า เชื่อกันว่าต้องยกเลิกการสร่งลงกลางคันเนื่องจากมนุษย์จะสร้างเพื่อท้าทายพระเจ้า ในคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่า ราว 5,000-3,000 ปีก่อนครีสต์ศักราช ชาวเมโสโปเตเมียนิยมสร้างซิกกุรัตเพื่อเป็นวิหารสำหรับบูชาและติดต่อกับเทพเจ้า  แต่แล้วมนุษย์กลับสร้างซิกกุรัตเอเทเมนอันกิหรือหอคอยบาเบลขึ้นเพื่อหวังทัดเทียมพระเจ้า พระเจ้าไม่พอใจในความหยิ่งผยองของมนุษย์ จึงลงโทษโดยดลบันดาลให้มนุษย์พูดคุยกันคนละภาษาในระหว่างการก่อสร้าง เมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องจึงทำให้หอคอยสร้างไม่สำเร็จ ชาวเยอรมันค้นพบซากหอคอยในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ในกรุงบาบิลอน และคาดว่าหอคอยนี้มี 7 ชั้น สูงประมาณ 90 เมตร และใช้อิฐมากกว่า 85 ล้านก้อน หากพิจารณาจากข้อมูลแล้ว หอคอยบาเบลคงไม่ใช่สิ่งก่อสร้างที่สูงเสียดฟ้าอย่างแน่นอน

      เอ๊ะ ! จริงหรือ สวนลอยบาบิลอน ลอยอยู่กลางอากาศ

ราว 500 ปีก่อนคริสต์ศักราช กษัตริย์เนบูคัดเนซซาร์ที่ 2 แห่งบาบิโลเนียใหม่ สร้างสวนหลายชั้นบนดาดฟ้าพรราชวังเพื่อมอบให้ราชินีอมีทิส สวนนี้มีชื่อว่า สวนลอยบาบิลอน ความจริง สวนลอยนี้ไม่ได้ลอยกลางอากาศตามชื่อ แต่เพราะสวนสูงกว่ากำแพงเมือง จึงดูเหมือนลอยอยู่ในอากาศ สวนแต่ละชั้น ปลูกพืชและดอกไม้นานาพันธุ์ รวมถึงติดตั้งน้ำพุ โดยให้ทาสลำเลียงน้ำมาจากแม่น้ำยูเฟรทีส กษัตริย์เนบูคัดเนซซาร์ประสงค์ให้สร้างสวนแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเอใจพระมเหสีที่ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอน ซึ่งอยู่ในเขตที่ราบสูงอิหร่าน มีอากาศหนาวเย็น แต่ต้องมาเผชิญกับอากาศร้อนนั่นเอง เมื่อเวลาผ่านไป ทรายจากบริเวณรอบๆค่อยๆพัดมาทับถมเมือง จนตอนนี้ก็ยังยืนยันไม่ได้ว่าสวนลอยบาบิลอนอยู่ที่ไหน